CV / Job

Hovedmenu: Startside | Arbejdsbord | CV / Job | Undervisning | Fotoalbum | Store Rejser | Statistik | Personen | Kontakt | Teknik

Menustruktur :

Du befinder dig på et hovedmenupunkt, undermenu ses herunder

Startside
CV - statistik
Kompetencer
Personevaluering

 

CV, Job og kompetencer.

Herunder finder du mit CV samt mine styrker og svagheder, i nutidens mediesprog benævnt kompetencer og evaluering.

Hvis du vil vide lidt mere om min person i forhold til interesser og fritid, så findes det under hovedmenu-punktet "Personen". Nedenfor fokuseres på det erhvervs- og jobmæssige forløb.

Uden at gå ind i debatten om det hedder Curriculum Vita eller den genitive form Curriculum Vitae, kan man jo vælge at holde sig til et livsforløb.

Som det vil fremgå af nedenstående CV har "EDB / IT" været grundstenen i mit virke;

min interesse og styrke har været i firmaprocesser, det organisatoriske, det økonomiske, det personaleudviklende, det administrative, projektledelse og ikke primært i det tekniske virkefelt.

Kort: Mere softskills and hardskills.

 

Firmaloyalitet har været muligt, idet firmaet har undergået mange ændringer afhængig af lokale, regionale og globale markedsforhold, og jeg har haft glæden af at være ansat i mange forskellige organisationer og lokationer indenfor samme internationale hovedfirma.

Det startede i firmaet Storno A/S, København (udsprunget af datidens Store Nord organisation) og derefter Motorola, der overtog Storno i 1986.

Jeg fejrede

bullet

mit 10 års jubilæum i København,

bullet

mit 15 års i Flensburg, Tyskland,

bullet

mit 20 års i Chicago-regionen, Illinois, USA,

bullet

mit 25 års igen i Flensburg (men en ny fabrik),

bullet

og indimellem berigende oplevelser som ansat og bosiddende i England, Tyskland, Kina.

 

 

CV - summarisk Periode Mit kan deles op i disse hovedafsnit
Globalisering 1993 - 2002

Motorola Mobile Sector,

 

1999 - 2002 : Ansat i en nyopført mobilfabrik i Flensburg, Tyskland som IT-chef for den eneste mobilfabrik for Motorola i Europa. En matrix-organisation med lokale og regionale ansvarsområder.

 

1996 - 1999 : Ansat i sectorens hovedkvarter i Illinois, USA.

Min hovedfunktion var at koordinere sectorens IT-projekter i et internationalt perspektiv, at fremme viden- og ressourcedeling mellem 4 regioner : USA, Europa, Asien og Sydamerika.

 

1993-1996 : Ansat 3 år i Tianjin, Kina med ansvar for at bygge en IT-afdeling op fra bunden med kinesiske medarbejdere i en hel ny fabrik til fremstilling af mobiltelefoner.

I løbet af de 3 år ansatte jeg 28 kinesiske medarbejdere til varetagelse af alle administrative applikationer for produktion, materialestyring, ordre- og salgssystemer.

 

Disse 6 år har helt klart været mine mest udfordrende, mest givende og oplevelsesrige år - professionelt såvel som privat.

 

Europæer 1989 - 1993

Motorola Communications division, UK,

 

Forlod EDB-afdelingen i København, ansættes som Senior systemkonsulent i en nyoprettet Europæisk MIS organisation i Sydengland.

 

Skifter i December 1990 til Motorolas mobilfabrik i Flensburg, Tyskland med ansvar for at bygge en ny MIS-afdeling op.

 

Internationa-lisering 1986 - 1989

Storno blev overtaget af amerikanske Motorola Inc. og der skulle ske tilpasninger af alle firmaets administrative applikationer.

 

Udstationeret i England 6 mdr., megen projektarbejde i Wiesbaden, Tyskland.

Intern EDB-afdeling 1977 - 1986

Ansat i firmaet Storno (Mobil telefoni), udvikling af Ordre- og salgsapplikationer for firmaets 5 Europæiske filialer (DK, Tyskland, England, Sverige, Frankrig)

Sluttede som ansvarlig for de 5 landes EDB-applikationer for online ordre- og salgsbehandling.

EDB-branchen 1972 - 1977

Ansat i firmaet "Tiger Data" A/S, EDB-service funktion for Store Nord,

lærte her datidens EDB-håndværk (programmering, drift, styresystem) og administrative firmaprocesser.

     
Uddannelse

1972

1967 - 1969

1967

1. Del af Cand. Mag. i Samfundsfag, KBH's universitet,

Værnepligtig,

Skoleforløb afsluttes som Mat-Fys student (Slagelse),

     

Yderligere CV-relateret information kan findes ved at klikke på

bullet

Detail CV  (åbner i separat vindue)

bullet

Oversigt af antal ansatte, afdelingens budgetramme, major achievements

Kompetencer:

bulletKompetencer med henvisning til personanalyse

 

CV / Job menu : Op CV - statistik Kompetencer Personevaluering

Hovedmenu: Startside | Arbejdsbord | CV / Job | Undervisning | Fotoalbum | Store Rejser | Statistik | Personen | Kontakt | Teknik

Sidst opdateret 04. January 2005